Skip to Content
Hogeschool UCLL en Voetbalbond pakken uit met Referee Information System ‘RIS’

Hogeschool UCLL en Voetbalbond pakken uit met Referee Information System ‘RIS’

Onderzoekers van hogeschool UCLL en haar lerarenopleiding hebben een evaluatiesysteem opgezet dat toelaat de prestaties van onze Belgische topreferees in kaart te brengen: het Referee Information System (RIS).

Het online instrument laat toe om de kwaliteit van (assistent-)scheidsrechters in het professionele voetbal meetbaar op te volgen en te vergelijken. Referees kunnen vanaf nu hun eigen prestaties systematisch opvolgen; de analyses kunnen mee de toewijzing van (assistent-)scheidsrechters aan wedstrijden bepalen. Het RIS kwam er in opdracht van de Voetbalbond en is uniek in zijn soort. Het wordt operationeel bij de start van de professionele competitie, op vrijdag 23 juli.

Wereldwijd wordt er weliswaar geturfd bij elke voetbalwedstrijd, maar een systeem dat een professionele analyse mogelijk maakt op lange termijn, was er nog niet. Stephanie Forde, Operations Director bij het Professional Refereeing Department van de KBVB: “De beoordeling van wat correcte en niet-correcte beslissingen waren, blijft natuurlijk bij een panel van internationale experten liggen. Maar voordat we dit systeem implementeerden, was er geen toepassing om de beslissingen van assistenten en scheidsrechters op een systematische manier te beoordelen. Dankzij RIS krijgen we nu een objectieve evaluatie.

Leren uit eigen prestaties
Het uitgangspunt van het RIS was van bij het begin ‘bijleren’. Jean-Baptist Bultynck, mee de trekker vanuit hogeschool UCLL en zelf voormalig topscheidsrechter en FIFA-instructor: “Referees kunnen zichzelf per wedstrijd én op langere termijn opvolgen. In de RIS-rapporten krijgen ze een gedetailleerd overzicht van hun beslissingen op sleutelmomenten per wedstrijd te zien, alsook over een periode. Ze kunnen daarop zelfs teruggrijpen naar de corresponderende video-opname per key moment.

Nathan Verboomen, scheidsrechter KBVB: “Dit systeem is niet alleen waanzinnig interessant, het betekent ook een echte meerwaarde voor mij en mijn team. Met een kritische blik en op basis van objectieve gegevens naar je eigen prestaties kijken, kan alleen maar bijdragen aan een verdere professionalisering van ons vak.

De Voetbalbond zelf kan met het RIS de trainingen beter afstemmen op algemene trends of individuele werkpunten. Stephanie Forde, Professional Refereeing Department, KBVB: “De tool draagt sowieso bij aan de opleiding en dit kan op z’n beurt de kansen van onze referees op de internationale scene verhogen. Geen enkele voetballiefhebber kan hier tegen zijn.

Rankings
Het RIS stelt statistieken ter beschikking aan het Professional Refereeing Department (PRD) van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het PRD krijgt zo een kwaliteitsindicatie van de (assistent-) scheidsrechters. Die rangordes spelen een rol bij het toewijzen van (assistent-)scheidsrechters aan wedstrijden. Stephanie Forde, Professional Refereeing Department, KBVB: “Wie technisch goed bezig is; wie bepaalde periodes van het seizoen minder presteert – allemaal relevante informatie die ons zal toelaten onze aanduidingen voor wedstrijden bij te sturen.

Controle op de VAR
Het RIS is ook een controle op de VAR (Video Assistance Referee). De rapporten tonen onder andere waar de VAR een onnodige interventie deed en de (assistent-)scheidsrechter wél een correcte beslissing nam (en omgekeerd). Ze laten ook zien wie eerder veel of weinig dient gecorrigeerd te worden door de VAR en voor welk soort van beslissingen.

Samenwerking hogeschool UCLL & Voetbalbond
Onderzoekers van UCLL’s expertisecentrum Digital Solutions gaven het RIS in opdracht van de Voetbalbond vorm. Een tiental UCLL-studenten Leraar LO & Bewegingsrecreatie coderen alle beslissingen die (assistent-)scheidsrechters maken (gemiddeld zo’n 120 beslissingen per wedstrijd) en ze brengen de looplijnen in kaart. Ze gieten de resultaten in de centrale database en het systeem doet de rest.

Van RIS naar veldtraining
De bevindingen van het RIS worden ‘vertaald’ naar praktische veldtrainingen. Situaties waar zich veelvuldig fouten voordoen, worden – wanneer de coronamaatregelen het toelaten – op het veld nagespeeld door UCLL-studenten en geven de (assistent-)scheidsrechters de kans om te oefenen. Van de studenten wordt uiteraard inzicht in het spel en de beslissingen verwacht bij het coderen, maar ze krijgen er ook heel wat voor terug. Stijn Iven, student, Lerarenopleiding UCLL: “Die trainingen kunnen spelen is voor ons echt genieten en bij de voorbereiding ervan komen natuurlijk heel wat aspecten uit onze opleiding tot leraar LO aan bod.


Hieronder vinden jullie screenshots van het RIS.

Perscontacten
Jean-Baptist Bultynck, docent Lerarenopleiding & onderzoeker UCLL Research & Expertise, Campus Hertogstraat (Heverlee), hogeschool UCLL
jean-baptist.bultynck@ucll.be
M.: +32 486 54 72 19 (uitsluitend via WhatsApp/Facetime/Teams/Zoom)

Stephanie Forde, Operations Director, Professional Refereeing Department, KBVB
stephanie.forde@rbfa.be
T.: +32 2 367 67 12
M.: +32 486 37 30 06


Over hogeschool UCLL

Hogeschool UCLL biedt 16 graduaten, 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 8 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met zo'n 15.500 studenten en 1.700 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

Meer info op www.ucll.be.

 

Over de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Als grootste sportfederatie van het land, met meer dan een half miljoen leden, vertegenwoordigt de Koninklijke Belgische Voetbalbond 4.000 voetbalclubs. Samen met onze regionale federaties Voetbal Vlaanderen en ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) organiseert de KBVB zo’n 12.000 wedstrijden per weekend, waaronder uiteraard de wedstrijden van de nationale ploegen. De Rode Duivels en de Red Flames zijn onze ambassadeurs.

Onder de vorm van het RBFA Knowledge Centre werkt de KBVB ook samen met academische instellingen om kennis over het voetbal te creëren en te delen, om onze sport verder te professionaliseren.

Meer info op www.rbfa.be.

 

 

Over Royal Belgian Football Association

We zijn de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Als sportfederatie, opgericht in 1895, vertegenwoordigen we officieel het Belgisch voetbal. We hebben de administratieve en sportieve organisatie van het Belgisch voetbal tot doel en zijn georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Royal Belgian Football Association
145 Houba de Strooperlaan, 1020 Brussel